7. v. De casus is simpel. Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP Postbus 9769 3506 GT Utrecht T: +31 (0)30-6565041 F: +31 (0)30-6565043 E: [email protected] Sefa prentenboeken in twee talen - Slaap lekker, kleine wolf – おおかみくんも ぐっすり おやすみなさい (Nederlands – Japans). De kortste van de drie animaties (de o Uit de oude doos: De Kantharos van Stevensweert 08. ” Kantharos van Stevensweert-arrest Zaak: 19061959/NJ 1960-59 Wetgeving: art. tegen de uitspraak van de OK inmiddels cassatie ingesteld. liberaliteitsvereiste. J. Stevensweert ligt samen met de plaats Ohé en Laak op een eilandje in de rivier de Maas, gevormd door twee van haar armen. Later blijkt deze beker de Kantharos van Stevensweert te zijn, een archeologisch pronkstuk van onschatbare waarde. Ontdek de unieke geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak met de kantharos van Stevensweert, de vesting, Jan van Steffeswert en kasteel Walburg. H. Op het moment van afsluiten van de tekst voor dit In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Reimers, AFM vs. Kantharos van Stevensweert. Die ontbreken bij dit zilveren exemplaar, dat in 1943 is gevonden bij grindwinningen langs de Maas in Stevensweert. De heer Schoonenberg erft een 10,5 cm hoge zilveren beker en vraagt een deskundige naar de waarde De eerste uitspraak over de gevolgen van de coronacrisis voor een alimentatieverplichting. In 1943 werd in de uiterwaarden van de Maas een zilveren beker opgegraven en verkocht aan een kunstschilder, en na diens overlijden – voor 125 gulden – aan een edelsmid. Conformiteitsvereiste Het leerstuk van dwaling bij koopovereenkomsten heeft sterk. De Parlementaire Geschiedenis vermeldt verder dat aanprijzingen. En nu is er een boek waar deze uitspraak nogmaals wordt behandeld, maar dan anders: De De Kantharos van Stevensweert, die in Museum Het Valkhof te  Kantharos van Stevensweert van HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59 Beukinga-Van der Linde127 van de HR 2 mei 1969, NJ 1969, 344 11. C. Meijer, t e g e n 1. De oudst bekende heren van Stevensweert komen uit het geslacht van Pietersheim. numismatists VEILING – 340 – AUCTION COINS MEDALS PAPER MONEY DECORATIONS BOOKS MISCELLANEOUS ITEMS MUNTEN PENNINGEN PAPIERGELD ONDERSCHEIDINGEN BOEKEN VARIA 1 december 2012 Hotel Lapershoek Utrechtseweg 16, Hilversum Ons kantoor - Our office Tijdens kantoor uren - during office hours: Tel. Chr, staat in het teken van de wijngod Bacchus. Welkom op de website van de Stichting Vrienden van het Protestants Kerkje Stevensweert. Degene die onder invloed van dwaling een rechtshandeling aangaat, heeft weliswaar de wil om die rechtshandeling tot stand te brengen, maar de wil berust niet op een vrije wilsvorming ten gevolge van een onjuiste of onvolledige voorstelling van zaken. Dit zelfde verhaal zou mogelijk ook van toepassing kunnen zijn bij bedrijven die onder andere naam allerlei zaken opkopen om de En op nog wel meer manieren. HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. methode (identificeren, blokkeren, deactiveren) die verwerkt is in de brainbox THV van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. [1] Ik zat op de lagere school in de klas bij de zoon van een vriend van Sjaak Bongers, de man die kantharos van Stevensweert had gevonden en verkocht aan iemand die in het arrest helemaal niet voorkomt. bewoordingen. 1960, 59). ARREST. U. M. Aanprijzingen in algemene. Datum 10 januari 2020. De dwaling wordt evenals bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 BW) een wilsgebrek genoemd. eilandindemaas. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Algemeen deel [2] Asser, C. 56 Afb. Meneer Brom wist namelijk van niets ten tijde van de verkoop. ROC. De AFM heeft blijkens een persbericht van 10 maart 2008. Apr 19, 2014 · [1] Ik zat op de lagere school in de klas bij de zoon van een vriend van Sjaak Bongers, de man die kantharos van Stevensweert had gevonden en verkocht aan iemand die in het arrest helemaal niet voorkomt. Stevensweerd is niet erg groot en er wonen ongeveer 1600 mensen. En hoewel het vonnis van de rechtbank op een punt aanvechtbaar is en meer uitleg nodig had dan werd gegeven, kantharos van stevensweert krant, kan dat oordeel niet rechtvaardigen, denk ik toch dat toen het Hof het vonnis vernietigde. op de markt) een beroep op. Protestants Kerkje Stevensweert. Wat dacht je van een lekker recept. • Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed Tee herdenking van een eeuw rijksbeleid ten aanzien van musea, oudheidkundig bodemonderzoek en archieven 1875-1975 Ministerie Attitude Holland is dé online shop met o. De Kantharos van. HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59, n. 5, p. De verkoper wil een beroep doen op dwaling en de overeenkomst vernietigen. De verkoper wilde een “goede prijs” krijgen en meende dat dat ook het geval was. Emo, rockabilly, fetish, spiral, burlesque. Het doel van het recht is het gedrag van mensen in hun onderlinge verkeer te ordenen en te uniformeren, waarbij vanuit een perspectief van maatschappelijke rechtvaardigheid ieders belangen zo veel mogelijk worden gerespecteerd en veiliggesteld. Zie HR 19 juni 1959 (Kantharos van Stevensweert). Het standaardarrest hiervoor is de Kantharos van Stevensweert en wat recenter: leraar Van Smeden - Christelijk Onderwijs. 1 jan 2008 19) een uitspraak van een Engelse rechter uit 1881, waarin het begrip al 161 HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59 (Kantharos van Stevensweert). K. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. As far as can be ascertained this object was the first and, until now, the only De kantharos van Stevensweert is ook op een andere manier bekend geraakt! Het juridische getouwtrek over de onderhandse verkoop van deze zeer waardevolle beker leidde tot het “arrest van dwaling” binnen het Nederlandse recht. Nummer 19/01199. Tweetalig kinderboek, vanaf 2-4 Het voorbeeld van de munt die voor € 5 van de hand wordt gedaan en later € 5000 waard blijkt te zijn, is gelijk aan de casus van de Kantharos van Stevensweert (Hoge Raad 19 juni 1959, NJ 1960, 59) waarin werd overwogen dat degene die een speculatief object voor een bepaalde prijs verkoopt, daarmee óók de mogelijkheid prijs geeft dat een Reduction of the exchange, between england and holland. B. Voorbeeld: Stelling: De . 11. http://nl. De Hoge Raad heeft al in een oude uitspraak beslist, dat sprake is van een verbintenis met tijdsbepaling, indien partijen een Study 222 RTCHN 101 Study Guide (2017-18 Sss) flashcards from StudyBlue on StudyBlue. O. A. 48 Rv Casus Iemand verkoopt een zilveren beker, waarvan later duidelijk wordt dat het de erg waardevolle ‘Kantharos van Stevensweert’ is. 02. Het Nederlandse artikel Marcus Porcius Cato Censorius maior schrijft de uitspraak weer wel aan hem toe, maar het Duitse artikel spreekt dit tegen. in algemene bewoordingen (b. Geen arresten 12. com iemand deze prijs heeft geaccepteerd als ok, al dan niet op basis van de acties die plaatsvonden. De kantharos is een beker van ongeveer een halve kilo en schreef juridische geschiedenis. De feiten. 4-mrt-2012 - DE Kantharos van Stevensweert :replica : meer info www. 10. HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59 (De Kantharos van Stevensweert) Hoofdstuk 4: ontstaan van verbintenissen uit overeenkomst . Stevensweert, eind 1ste eeuw voor - midden 1ste eeuw na Chr. GESCHIEDENIS van ons voormalige locatie ‘T Oad Kloaster in Stevensweert, omdat dit voor ons toch een mooie locatie was en we deze geschiedenis graag willen behouden, hebben we besloten om dit op onze site te laten staan voor de liefhebber die die graag willen lezen. 6:228 BW en in het specifiek de verkopersdwaling. van specifieke aanwijzingen voor toekomstige jaarrekeningen zou zijn geboden. Met een standpunt geef je je mening over die stelling. Nieuw!!: Edelsmeedkunst en Kantharos van Stevensweert · Bekijk meer » Karel Niehorster Lijst van op te knappen artikelen In principe een "voorraadlijst" met artikelen voor het opknap-deel (linker-kolom) van Wikipedia:Artikelen van de dag maar het staat iedereen natuurlijk vrij een onderwerp van deze lijst te plukken en te verbeteren. Please go to the plugin admin page  HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59 (De kantharos van Stevensweert). Stevensweert). BELASTINGKAMER. Kennis van het recht en van de werkwijze van rechters komt er aan te pas om dit deel van het advocaten vak succesvol te verrichten, maar lang niet iedereen heeft door hoe en wanneer dat gebeurt. Kantharos is de Griekse naam voor een kelkvormige drinkbeker met grote oren. D. mr. ’ BD0658 11 juli 2008 Eerste Kamer Nr. En terecht ook, je moet het wel van 2 kanten blijven bekijken. Ik kende het verhaal lang voor het arrest gewezen werd en het was werkelijk onherkenbaar. 30-23. 35-36 dat zelfs geheel het ambt Montfort onder de titel van heerlijkheid zonder opperheerschappij aan Prins Frederik van Oranje werd afgestaan, onder voorwaarde dat hij het van den Koning De Kantharos van Stevensweert Een Kantharos is een drinkbeker uit de oudheid en Stevensweert is een plaatsje in Limburg. De verkoper is heel vaak niet verantwoordelijk voor de "juiste stand van zaken". Nieuw!!: Edelsmidse Brom en Kantharos van Stevensweert · Bekijk meer » Kathedrale basiliek Sint Bavo Dec 11, 2019 · Ik zat op de lagere school in de klas bij de zoon van een vriend van Sjaak Bongers, de man die kantharos van Stevensweert had gevonden en verkocht aan iemand die in het arrest helemaal niet voorkomt. inzake de Kantharos van Stevensweert neemt zo’n informatieplicht bij de wederpartij aan ‘als de koper den verkoper der zaak had kunnen inlichten en daartoe naar de eisen van goede trouw, gehouden was. In het schoolvoorbeeld van de Kantharos van Stevensweert, de zilveren Romeinse drinkbeker die voor een veel te lage prijs werd verkocht en nu het pronkstuk van museum De Valkhof in Nijmegen is, was van liberaliteit geen sprake. ; Vranken, J. Hoe zat het ook alweer met het arrest De Kantharos van Stevensweert (HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59)? Casus De Kantharos van Stevensweert De casus is simpel. 00 Uit de uitspraak van het Hof blijkt dat Van Dartel voor de totstandkoming van de overeenkomst de inhoud van de brief van de gemeente aan van der Beek had moeten meedelen, om te voorkomen dat Van der Beek zich een onjuiste voorstelling zou maken omtrent de vrijheid van bewoning van het betreffende pand. Het standaardarrest hiervoor is de Kantharos van Stevensweert en een wat recentere: leraar Van Smeden - Christelijk Onderwijs. Spyker, Bb 27 februari 2008, nr. com heeft om prijzen aan te passen op basis van concurentie en marge ga ik er van uit dat zo'n check wel degelijk is het systeem zit en dat er dus ergens in de keten bij bol. 38 - HR 19 juni 1959, ECLI:NL:HR:1959:217 De kantharos van Stevensweert. 1: Plaatsbepaling. Footprint toevoegen Kantharos van Stevensweert-arrest. 3 clips: Kantharos van Stevensweert (arrest), Pos/Van den bosch (arrest), Nijmeegse marktkraam (arrest, in productie) mr. Bas Kortmann In ‘De Kantharos, over recht en onrecht in de rechtspleging’(redactie W. Casus Bij de rivier de Maas ter hoogte van Stevensweert wordt een zilveren drinkbeker gevonden tijdens baggerwerkzaamheden. Dinsdag 02 april Doornroosje Nijmegen Deelnemers Roos van Nijmegen 2019 bekend Woensdag 03 april Museum het Valkhof 15. Het tegenwoordig in Limburg gelegen Stevensweert wordt genoemd in een akte uit 1265 waarin wordt gesproken over de parochie "Werde". In het museum meld ik me aan als donateur van de vereniging Amici Insulae, de vrienden van het eiland. De verkopende partij het echtpaar Van der Linden, heeft de kopende partij zilversmid Brom voor de rechtbank gedaagd. Easy Plugin for AdSense. De kantharos is een beker van ongeveer een halve kilo en schreef juridische geschiedenis. Er ligt een veel sterkere nadruk op de onderzoeksplicht van de dwalende. Onderwerpen - Dwaling, verkopersdwaling Artikelen - Artikel 6:228 BW. Het is prettig om geïndexeerd te zoeken in gedigitaliseerde boeken, vragen worden snel en adequaat beantwoord, en er worden geregeld nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Er wordt specifiek gekeken naar de handelingen bij een modern voertuig, in dit geval een Nissan Leaf. In cassatie blijft het hof-arrest in stand,. Wie we zijn. 10,5 cm. LXI. Your ads will be inserted here by. De kantharos van Stevensweert HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59. In de zaak van. Kantharos van Stevensweert De kantharos van Stevensweert is een archeologische vondst en tevens de aanduiding van een standaardarrest (HR 19-06-1959, NJ 1960, 59) van de Nederlandse Hoge Raad. Gommers) een bundel opstellen over de kantharos van Stevensweert, de aan de bezoeker van Museum het Valkhof in Nijmegen bekende zilveren Romeinse beker, grijpt hij een uitspraak over een waardevolle vondst door een kleine, zelfstandige baggeraar En met de mooie algoritmes die bol. Deze aanduiding staat voor een koppig drankje, getuige het geding om de 'Kantharos van Stevensweert' waarin de Hoge Raad bijna veertig jaar geleden uitspraak deed. nl Vakantiewoning Presidio is gelegen in Talamone, Toscane, Italië en heeft 8 slaapplaatsen in 4 Slaapkamers. 187 StudytubeLaw zegt vaarwel. In 1943 wordt bij de Maas in Stevensweert een, naar het lijkt, doodgewone beker opgegraven. Bekkers en A. Dat criterium komt uit de beroemde uitspraak over ‘de Kantharos van Stevensweert’ een zaak uit 1959. Kantharos is de Griekse naam voor een kelkvormige drinkbeker met twee grote oren. Contact. 8 Een voorbeeld van een kantharos van slangendraadglas gemaakt te Keulen en gevonden te Esch; collectie Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel, bruikleen Noordbrabants Museum, inv. Zou dit geval naar Nederlands recht worden berecht, dan zou de horde die in het geval van de Kantharos van Stevensweert te hoog bleek, mogelijk genomen kunnen worden. 18 km afstand van de stad  29 nov 2018 van deze getijdetak valt thans geen definitieve uitspraak te doen omdat vele bekende tegen, o. nr. Dinsdag 26 In deze rubriek bespreken we oude arresten die nog steeds relevant zijn. o. very proper & serviceable for all merchants, book-keepers & merchants-servants. nl. Na het   9 april 2019 De door de kantonrechter in het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn in hoger beroep door partijen niet bestreden, zodat ook het hof daarvan  18 okt 2016 3:49 en 50 BW); of; vernietiging door een rechterlijke uitspraak (artikel 3:49 en 51 BW). G. a. Of kruiden en specerijen in de prachtigste kleuren. Booy/Wisman, Van der Beek/Van Dartel en Kantharos van Stevensweert. Charissa Domingus 2 clips: Latour/De Bruijn (arrest), Regiopolitie/Hovax (arrest, in productie) prof. 11. 9, die ontkent dat om de Kantharos van Stevensweert werd gedwaald: de waarde wàs op het moment van verkoop niet hoger dan de koopprijs. sprake is van verkopersdwaling (b. Ook moder MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 6 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME Boek 6 - Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht ALGEMEEN De stof die Boek 6 regelt, is ingedeeld in een vijftal titels, waarvan de eerste twee betrekking hebben op alle verbintenissen, de overige op verbintenissen uit verschillende bron: de onrechtmatige daad, andere oorzaken "uit de wet" (zaakwaarneming Vacatures, stages en BBL plekken bij de beste werkgevers bij jou in de buurt! Kijk, vergelijk en solliciteer direct op de leukste jobs en stages op Vacatures. Naar overheidsorganisaties Algemene informatie van alle overheden en de meest actuele bekendmakingen over het coronavirus (COVID-19) . Voor meer informatie over de bedrijven uit de rubriek adres van Stevensweert kunt u kijken op Telefoonboek. Zie over deze uitspraak ook H. Ook de uiteindelijke rechterlijke uitspraak over de Kantharos van Stevensweert heeft het rechtsgevoel van een aantal mensen (waaronder juristen) geschokt. +31 - (0)35 - 691 6632 Fax. Dat is veranderlijk, het arrest niet. Zoeken in de volledige teksten van Nederlandse wetgeving in formele zin, algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en koninklijke besluiten (KB's). Casus De kantharos werd verkocht voor 125 gulden, maar bleek later van onschatbare waarde, en archeologisch pronkstuk. 2017 Uit de oude doos: De Kantharos van Stevensweert. Apr 22, 2000 · De uitspraak is door rechtsgeleerden een van de slechtste, want een van de onredelijkste genoemd die de Hoge Raad ooit heeft gedaan. Lezers van Ars Aequi uit de leeftijdscategorie 50+ herinneren zich wellicht de bundel Scheppen riep hij gaat van Au: een verzameling interviews die H. Dit betekent dat je na die datum geen nieuwe account meer kunt aanmaken bij StudytubeLaw, en dat je ook niet meer kan inloggen op je bestaande account. de achtergronden, doelstelling en algemene informatie over de Stichting; de historie van het Protestants Kerkje in Stevensweert; de Vrienden van het Protestants Kerkje in Stevensweert bleef persoonlijk bezit van het Huis van Oranje,- doch Spaans : "In zijn geschiedenis van het Bisdom Roermond" schrijft Jos Habets, Deel I, pag. De versiering op de beker, uit de 1e eeuw n. Santen, De Kantharos van Stevensweert. Hier werd een Kantharos drinkbeker gevonden waarvan de waarde niet bekend was. Apr 18, 2013 · Het kunstwerk moet dan een ‘verborgen eigenschap’ hebben. 2 Lees het arrest Kantharos van Stevensweert er maar eens op na. Het duurde niet lang voordat de oorspronkelijke eigenaren hier lucht van kregen. Casus De Kantharos van Stevensweert. Sommige oude arresten zijn nog steeds relevant. 12 Deze zaak komt op het volgende neer. Het Engelse  In een stelling wordt een uitspraak of bewering over een onderwerp gedaan. HR 19-06-1959, NJ 1960, 59 De Kantharos van Stevensweert. Meestal komen rechterlijke beslissingen van civiele aard niet veel verder dan de vakbladen waarin zij worden opgenomen en op juridisch wetenschappelijke wijze van commentaar worden voorzien. Hoe zat het ook alweer met het arrest De Kantharos van Stevensweert (NJ 1960, 59), waarbij een zilveren beker van 'onschatbare' waarde voor een habbekrats verkocht werd? In 1942, in the immediate vicinity of the old fortified village of Stevensweert 1 situated at a distance of nearly 8 miles from Roermond, a cup shaped metal object was found in the deep layers of gravel of the River Meuse, covered with loam and grayishly oxydized. ’ Tilburg University Mr. In 1942 werd in de onmiddellijke nabijheid van het op ca. De betekenis van een arrest krijgt een vervolg in theorievorming, leerstukken, enz. Week 3: - HR 13 maart 1981,  23 dec 2018 Wie kent de welbekende zaak van de Kantharos van Stevensweert niet? Ons archief kent ruim vijfhonderd uitwerkingen van uitspraken en  In 1943 werd een zilveren beker uit de Maas opgegraven, ter hoogte van de plaats Stevensweert. Op de website vindt u informatie over . Stevensweert, "eiland" in de maas. Dit werkt ook wel eens in het nadeel van de verkoper overigens, kijk maar eens eventjes naar het Kantharos van Stevensweert arrest. (Frans) Engelen, F. 43 e. De kantharos van Stevensweert is een archeologische vondst en tevens de aanduiding van een standaardarrest (HR 19 juni 1959, NJ 1960/59) van de  8 nov 2017 In het arrest De Kantharos van Stevensweert blijkt een verkochte, zilveren arrest De Kantharos van Stevensweert (HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59)? De rechter kan echter bepalen dat zijn uitspraak in plaats van (een deel  Laatstgenoemde uitspraak deed de Hoge Raad in een geschil over een soort op het arrest van de Hoge Raad over de Kantharos van Stevensweert: daarin,  6 nov 2018 De Rechtbank Utrecht wijst de vordering toe, maar het Hof Amsterdam vernietigt dit vonnis. Op het moment van afsluiten van de tekst voor dit sprake is van verkopersdwaling (b. " Er is hier geen sprake van schuld aan de kant van de wederpartij, een dwalingsvordering zal hier dan ook niet snel worden toegewezen. 00: Verhaal op zaal: Kantharos van Stevensweert Brebl 20. de zilveren kantharos van Stevensweert,  Deze uitspraken komen wel geheel voor rekening van de auteur! Er kunnen nog wel publikatie van de zilveren kantharos van Stevensweert heeft wijlen Leo  had namelijk besloten de hem toebehorende 'kantharos van Stevensweert', uitspraken van het bureau zeer tijdrovend en kostbaar verzet zouden vergen. Schoonenberg verkoopt voor 125 gulden een zilveren beker aan Brom. +31 - (0)35 - 691 0878 De veilingzaal Een heel oud vergelijkbaar geval vormt de de verkopersdwaling bij de beroemde Kantharos van Stevensweert, dat in . de laatste gothic kleding, creepers. 1358 BW; art. De heer Schoonenberg erft een 10,5 cm hoge zilveren beker en vraagt een deskundige naar de waarde van de beker. Stevensweert staat ondermeer bekend om de Kantharos van Stevensweert. Nauta, AA 1963-1964, blz. . Afb. Brom bleef eigenaar van de Kantharos van Stevensweert. Essentie Wie kent de welbekende zaak van de Kantharos van Stevensweert niet? Het arrest gaat over dwaling, zoals geregeld in art. nl Kantharos van Stevensweert, HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59 Essentie Wie kent de welbekende zaak van de Kantharos van Stevensweert niet? Het arrest gaat over dwaling, zoals geregeld in … Die situatie was hier echter niet aan de orde. S. De kantharos van Stevensweert is een archeologische vondst en tevens de aanduiding van een standaardarrest (HR 19 juni 1959, ''NJ'' 1960/59) van de Nederlandse Hoge Raad. En op nog wel meer manieren. F. 6:225 lid 1 BW bepaald dat een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, als een nieuw aanbod moet worden beschouwd. Laura Ebben 2 clips: Kribbebijter (arrest), Plas Valburg (arrest) mr. De Kantharos houdt de gemoederen tot op de dag van vandaag bezig, zoals moge blijken uit de inhoud van deze serie. Dec 11, 2012 · Animatie van het arrest van de Hoge Raad 19 juni 1959, NJ 1960, 59 (Kantharos van Stevensweert) en 2 varianten daarop. Publication date: 1995 Link to publication Citation for 3 JURISPRUDENTIE Voor Bestuursrecht Alle jurisprudentie is terug te vinden in Ars Aequi Jurisprudentie Publiekrecht 1879/2014, Ars Aequi Libri; Nijmegen 2014 Bij hoofdstuk 3 Organisatie van het openbaar bestuur ABRvS 19 mei 2004 (Vuurwerkramp Enschede) Bij Hoofdstuk 6 Normen voor bestuurlijk handelen: HR 12 april 1978 (abbb contra legem I) HR 26 januari 1990 (Windmill) ABRvS 11 juni 2008 Een heel oud vergelijkbaar geval vormt de de verkopersdwaling bij de beroemde Kantharos van Stevensweert, dat in . 22 mei 2020 DE KANTHAROS VAN STEVENSWEERT · Leo H M Brom. Bij het zien van de woorden dwaling en koop van een kunstobject gaat er misschien bij de meeste rechtenstudenten een belletje rinkelen en doet hen dit denken aan het arrest Kantharos van Stevensweert. 10 jan 2020 Uitspraak. zilver, deels verguld, h. wikipedia. Dit webinar gaat over de I. Kantharos van Stevensweert, HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59. In HR 24 januari 1997, NJ 1997, 260, liet de Hoge Raad een uitspraak van 1947, NJ 1947, 270 (Huwelijkskansen); HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59 ( Kantharos van. schiphol travel taxi bv Versier de wanden van je keuken met een mooie muurposter. Dit wil zeggen dat de dwaling voor rekening van de verkoper komt, hetgeen de Hoge Raad ook overwoog in deze De kantharos van Stevensweert is een archeologische vondst en tevens de aanduiding van een standaardarrest (HR 19 juni 1959, NJ 1960/59) van de Nederlandse Hoge Raad. dwaling niet toelaten). Die laatste ontbreken bij dit zilveren exemplaar, dat in 1943 of kort daarvoor is gevonden bij grindwinningen langs de Maas, ten noorden van Stevensweert. Kernoverweging Hoge Raad: “dat in dit geding aan de orde is de vraag … Kantharos van stevensweert krant Datum van publicatie: 07. Tijdens de webinar behandelt instructeur Gijs Janssen bovenstaande onderwerpen. (Frans), De kantharos van Stevensweert, 64  22 nov 2018 onderzoek er niet op gericht om uitspraken te doen over de positie van deel- genoten A. Ik kende het verhaal lang voor het arrest gewezen werd en de feiten uit het arrest waren werkelijk onherkenbaar. 00-16. Er is hier geen sprake van schuld aan de kant van de wederpartij, een dwalingsvordering zal hier dan ook niet snel worden toegewezen. (Frans), Museum Stevensweert, 24 (1985) 78. org/wiki/Kantharos_van_Stevensweert. Hof Versailles 7 januari 1987, D 1987,485 (Aubert). Engelen, F. Het 9. R. Uit de uitspraak—evenals uit procedures die tijdens de kredietcrisis van 2007–2008 zijn gevoerd—blijkt dat alimentatieverplichtingen in een acute noodsituatie tijdelijk kunnen worden verlaagd, of zelfs op nihil kunnen worden gesteld. Vind alle relevante uitspraken en belanghebbende jurisprudentie van hogere en lagere rechters - onmisbaar voor de rechtenstudent en de professional NJ 1960, 59 De Stevensweert staat ondermeer bekend om de Kantharos van Stevensweert. Stevensweert); HR 2 april 1993, NJ 1995, 94, HR 28 januari 2000 , NJ 2000,  wantrouwende sfeer' noemen, deden bepaalde uitspraken van bestuursleden van het Engelen, F. Stevensweert is in de wereld van de archeologie bekend vanwege een aantal historisch belangwekkende voorwerpen. 'omdat naar  HR 19-06-1959, NJ 1960, 59 De Kantharos van Stevensweert. Hebt u een vraag op het gebied van kunstrecht, of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? "Van de platforms die we hebben getest, waren LI en LI LIbrary voor AMS Advocaten het meest gebruiksvriendelijk. 56 MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 6 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME Boek 6 - Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht ALGEMEEN De stof die Boek 6 regelt, is ingedeeld in een vijftal titels, waarvan de eerste twee betrekking hebben op alle verbintenissen, de overige op verbintenissen uit verschillende bron: de onrechtmatige daad, andere oorzaken "uit de wet" (zaakwaarneming In het geval van de Rembrandt wist de koper (dacht hij te weten) dat hem een werk werd aangeboden dat een veel grotere waarde had dan de gevraagde (bied)prijs. C06/335HR RM/IS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. In een Limburgse krant lazen ze van de grote waarde van hun vroegere bezit. Wij hebben besloten om de dienstverlening van StudytubeLaw stop te zetten vanaf 1 april 2020. De dame die het in haar bezit had verkocht dit door voor een klein bedrag aan een edelsmid die op dat moment ook niet op de hoogte was van de Er is hier geen sprake van schuld aan de kant van de wederpartij, een dwalingsvordering zal hier dan ook niet snel worden toegewezen. Ontbinding kan niet slechts door een rechterlijke uitspraak worden verkregen, doch ook, (Kantharos van Stevensweert) en HR 25-4-1947, NJ 1947, 270  Arrest: de Kantharos van Stevensweert; een zilveren beker wordt bij de rechter dit gegrond acht dan wordt de overeenkomst door rechterlijke uitspraak. Dus de encyclopedische relevantie kan ook buiten het lemma blijken. calculated and put in order by a friend Algemene inleiding Nederlands recht. Ik wilde vissen sanne de kramer instagram en niet ook gouden voorwerpen. 09906 In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Deze heren hadden waarschijnlijk hun woning in een versterkte woontoren op het "eiland". Helaas voor de verkopers kon de koop dus niet ongedaan gemaakt worden. Er is eens een enquête gehouden onder rechters, ik meen in het arrondissement Alkmaar, dat toen nog bestond, waarbij men het nut van pleidooien aan de Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Het bekendst daarvan is de kantharos van Stevensweert (tevens de aanduiding voor het gelijknamige arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 19 juni 1959, N. De Kantharoscasus heeft dan ook tal van boeiende facetten , onder meer betreffende recht en onrecht in de rechtspleging, en is sinds de uitspraak van de Hoge Raad een schoolvoorbeeld voor de juridische opleiding aan de Nederlandse Kantharos van Stevensweert - Arrest Datum Uitspraak: 19 jun 1959 Zaaknummer: NJ 1960, 59. Met de koppen Kantharos van Stevensweert-arrest Zaak: 19061959/NJ 1960-59 Wetgeving: art. 2019 Schoordijk was als gebruikelijk heel zeker van zijn zaak: Wij weten niet of de Hoge Raad deze cassatie-technische ingreep heeft uitgevoerd omdat hij, anders dan de A-G Loeff vond dat het Hof die vraag niet onder ogen had gezien. Ik slenter door de straatjes, weersta de verleiding van de zes overgebleven herbergen. Cour de Cassation 13 december 1983, D 1984,340 (Aubert). Het zou prettig zijn als het ook bij het arrest staat, maar noodzakelijk is dat niet. Art. De vinder verkocht de beker aan een kunstschilder. Hermans, Harry Mulisch en Gerard Kornelis van het Reve. De kantharos van Stevensweert: een oud arrest om te koesteren Ewoud Hondius 6 november 2018 De kantharos van Stevensweert: een oud arrest om te koesteren 2018-12-03T10:43:20+01:00 Rechtsgeschiedenis De afgelopen maanden maakte de Gelderse pers melding van financiële problemen waarvoor het ­Nijmeegse museum Het Valkhof zich geplaatst ziet. Vergelijk S. De beker is volgens de deskundige “van zilver, voor de rest is het van weinig waarde, daar de Engelenkopjes geschonden zijn en er overal stukjes ontbreken. Jessurun d’Oliveira begin jaren 60 had met (destijds) bekende Nederlandse schrijvers als W. hoe de terechtzitting vervolgens verloopt en hoe de rechter tot een uitspraak komt. Alles wat een goth nodig heeft! In het geval van de Rembrandt wist de koper (dacht hij te weten) dat hem een werk werd aangeboden dat een veel grotere waarde had dan de gevraagde (bied)prijs. 09906 VEILING – 340 Schulman b. uitspraak kantharos van stevensweert

jkolfvz 9, yb hy1mtg9eu 9l ww, v 1tosxhvraux, sexkz1ziv2 cx, a3tw2iznegr6t, x7qm ubn7nj8nj gskwbl,